Zingen maakt blij


In de Breepleinkerk worden het gehele jaar door (uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus) op zondagmiddag om 17.00 uur Koor-en samenzangdiensten gehouden.

In deze diensten werkt steeds een koor mee, evenals solisten, zoals een fluitiste, trompettiste,
sopraan of alt, en de vaste organisten van de kerk , de bekende Martin Mans en Wim de Penning.
In deze diensten wordt er - naast koorzang - veel samenzang van bekende liederen gezongen die ieder mee kan zingen.

Wilt u of kunt u niet zingen, luisteren is ook fijn.

Een voorganger/ predikant houdt een korte meditatie over een Bijbelgedeelte.

 

De toegang van de diensten is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.  
U wordt van harte uitgenodigd eens binnen te lopen, wij heten u van harte welkom!

 

Graag tot ziens in de volgende Zingen Maakt Blij!

 

Zie ook: De filmpjes van de diensten ZMB op Youtubezondag 11 september - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

 

Voorganger: pastor Johan Bos.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Chr. Gem Koor "The Credo Singers"; o.l.v. Bert Kruis.


zondag 25 september - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

 

Voorganger: ds. Anja Matser.

Organist Martin Mans.

Medewerking: "Bethelkerkkoor"; o.l.v. Wim de Penning.


zondag 9 oktober - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

 

Voorganger: ds. P. Vermaat.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Strijens Christelijk Gemengd Koor; o.l.v. Adri Poortvliet.

Dwarsfluit: Renate Hooijer - Poortvliet.

 


zondag 23 oktober - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

 

Voorganger: ds. Eric Versloot.

Oreganist: Wim de Penning.

Medewerking: Christelijk Streekmannenkoor Noord-West Veluwe; o.l.v. Martin Mans.

Sopraan: Annelies Schep.


zondag 13 november - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

 

Voorganger: ds. Koos Staat.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: "The Martin Mans Formation"; o.l.v. Martin Mans.


zondag 27 november - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

Special JOHANNES DE HEER liederen.

Voorganger: ds. Arnold Vroomans.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: sopraan Annelies Schep.


zondag 11 december - 17:00 - 00:00

Zingen Maakt Blij.

 

Voorganger: ds. Bert Noteboom.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Chr. Mannenkoor Prins Alexander ; o.l.v. Arjan Breukhoven.

 

 

 


Volledige agenda