Zingen maakt blij


In de Breepleinkerk worden het gehele jaar door (uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus) op zondagmiddag om 17.00 uur Koor-en samenzangdiensten gehouden.

In deze diensten werkt steeds een koor mee, evenals solisten, zoals een fluitiste, trompettiste,
sopraan of alt, en de vaste organisten van de kerk , de bekende Martin Mans en Wim de Penning.
In deze diensten wordt er - naast koorzang - veel samenzang van bekende liederen gezongen die ieder mee kan zingen.

Wilt u of kunt u niet zingen, luisteren is ook fijn.

Een voorganger/ predikant houdt een korte meditatie over een Bijbelgedeelte.

 

De toegang van de diensten is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.  
U wordt van harte uitgenodigd eens binnen te lopen, wij heten u van harte welkom!

 

Graag tot ziens in de volgende Zingen Maakt Blij!

 

Zie ook: De filmpjes van de diensten ZMB op Youtubezondag 29 maart - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.

 

DOOR DE MAATREGELEN VAN HET CORONA-VIRUS GAAT DE ZANGDIENST NIET DOOR.

ZEER SPIJTIG, MAAR WE RESPECTEREN DE VEILIHGHEID EN ZORGEN VOOR EN VAN ONZE BEZOEKERS.

WE HOPEN U EEN VOLGENDE KEER WEER TE  ONTMOETEN.

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/


zondag 5 april - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.

DOOR DE MAATREGELEN VAN HET CORONA-VIRUS GAAT DE ZANGDIENST NIET DOOR.

ZEER SPIJTIG, MAAR WE RESPECTEREN DE VEILIHGHEID EN ZORGEN VOOR EN VAN ONZE BEZOEKERS.

WE HOPEN U EEN VOLGENDE KEER WEER TE  ONTMOETEN.

Zie ook: http://www.facebook.nl/breepleinkerk

 

 


zondag 19 april - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij

 

DOOR DE MAATREGELEN VAN HET CORONA-VIRUS GAAT DEZE ACTIVITEIT NIET DOOR.

ZEER SPIJTIG, MAAR WE RESPECTEREN DE VEILIGHEID EN ZORGEN VOOR EN VAN ONZE BEZOEKERS.

WE HOPEN U EEN VOLGENDE KEER TE ONTMOETEN.

 

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/

 


zondag 3 mei - 17:00 - 00:00

ZINGEN MAAKT BLIJ.

 

DOOR DE MAATREGELEN VAN HET CORONA-VIRUS GAAT DEZE ACTIVITEIT NIET DOOR.

ZEER SPIJTIG, MAAR WE RESPECTEREN DE VEILIGHEID EN ZORGEN VOOR EN VAN ONZE BEZOEKERS.

WE HOPEN U EEN VOLGENDE KEER TE ONTMOETEN.

 


zondag 24 mei - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij

 

DOOR DE MAATREGELEN VAN HET CORONA-VIRUS GAAT DEZE ACTIVITEIT NIET DOOR.

ZEER SPIJTIG, MAAR WE RESPECTEREN DE VEILIGHEID EN ZORGEN VOOR EN VAN ONZE BEZOEKERS.

WE HOPEN U EEN VOLGENDE KEER TE ONTMOETEN.

 

 

 

Zie ook http://www.wimdepenning.nl

 

Zie ook http://www.facebook.com/zingenmaaktblij


zondag 14 juni - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.

M.m.v.

* Interkerkelijk Kinderkoor "De Regenboog"; o.l.v. Hidde Zwart.

* Chr. Gem. Zangvereniging "Asaf"; o.l.v. Everhard Zwart.

* Interkerkelijk Gem. Koor "River Voices"; o.l.v. Arie de Korte.

Orgel: Wim de Penning.

Panfluit: Liselotte Rokyta.

Voorganger:  ds. W. Scheltens. 

Aanvang 17.00 uur, vooraf is er al samenzang.

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk

 

 


zondag 28 juni - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.
Medewerking verleent het Chr. gem. koor "Groote Lindt" en het Chr. gem. koor "Omnia cum Deo"  olv Gerard van der Zijden.

Organist is Martin Mans.

Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. Eric Versloot uit Mijdrecht.
Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/

 


zondag 20 september - 17:00 - 18:30

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij
Medewerking verleent het Chr. Mannenkoor "de Verenigde Zangers" uit Barendrecht o.l.v. Gerard v. d. Zijden.

Organist: Wim de Penning.

Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. L. Kruger.
Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/

 


zondag 4 oktober - 17:00 - 18:30

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.

Met medewerking van het Chr. Streekmannenkoor "Noord-West Veluwe" uit Nijkerk; o.l.v. Martin Mans.

Organist: Wim de Penning.

Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. P. Vermaat.

Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

zie ook: http://www.martinmans.nl

 

 


zondag 18 oktober - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij
Medewerking verleent het Chr. Gem. Koor "Maranatha"; o.l.v. Wilbert Magré.

Organist: Wim de Penning.

Sopraan: Annelies Schep.

Er wordt een korte meditatie verzorgt.
Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

Zie ook: http://www.wimdepenning.nl

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/

 

Volledige agenda