Zingen maakt blij 12-03-2017


Zingen maakt blij 26-02-2017


Zingen maakt blij


In de Breepleinkerk worden het gehele jaar door (uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus) op zondagmiddag om 17.00 uur Koor-en samenzangdiensten gehouden.

In deze diensten werkt steeds een koor mee, evenals solisten, zoals een fluitiste, trompettiste,
sopraan of alt, en de vaste organisten van de kerk , de bekende Martin Mans en Wim de Penning.
In deze diensten wordt er - naast koorzang - veel samenzang van bekende liederen gezongen die ieder mee kan zingen.

Wilt u of kunt u niet zingen, luisteren is ook fijn.

Een voorganger/ predikant houdt een korte meditatie over een Bijbelgedeelte.

 

De toegang van de diensten is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.  
U wordt van harte uitgenodigd eens binnen te lopen, wij heten u van harte welkom!

 

Graag tot ziens in de volgende Zingen Maakt Blij!

 

Zie ook: De filmpjes van de diensten ZMB op Youtube


zondag 29 september - 17:00 - 18:30

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.
Medewerking verleent het Chr. gem. koor "Groote Lindt" en het Chr. gem. koor "Omnia cum Deo"  olv Gerard van der Zijden.

Organist is Martin Mans.

Trompet Jantine Kalkman.

Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. Taco Koster.
Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/

 


zondag 13 oktober - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij
Medewerking verleent The Martin Mans Formation; o.l.v. Martin Mans.

Organist: Wim de Penning.

Piano: Martin Mans + Wim de Penning.

Panfluit: Liselotte Rokyta

Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. Robert-Jan van Amstel.
Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/

 


zondag 27 oktober - 17:00 - 00:00

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.
Medewerking verleent het Zaans Int. Mannenkoor; o.l.v. Hugo v. d. Meij.

Organist is Martin Mans.

Lydia Franssen - van Mourik, met fluit, zal ook meewerken aan deze dienst.
Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. Koos Staat.


zondag 10 november - 17:00 - 18:30

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij.
Medewerking verleent Vocalgroup "Voice", o.l.v. Martin Mans.

Organist is Wim de Penning.

Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. Erick Versloot.
Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

 

Zie ook: http://www.facebook.com/breepleinkerk/


zondag 24 november - 17:00 - 18:30

Zingen Maakt BLij.

Koor- en zangdienst.

Medewerking verleent het Chr. Hoeksewaards Mannenkoor; o.l.v. Lennert Knops.

Organist: Martin Mans.

Voorganger: ds. Panc Vermaat.

 


zondag 8 december - 17:00 - 18:30

Koor- en samenzangdienst Zingen Maakt Blij

Medewerking verlenen de Ridderkerkse Kinder- en Jeugdkoren o.l.v. Jennifer van den Hoek.

Organist: 

De meditatie wordt verzorgt door

Vooraf is er samenzang van bekende geestelijke liederen..

 

Zie ook: http://www.facebook.com/zingenmaaktblij


zaterdag 21 december - 15:00 - 00:00

KERSTCONCERT.

URKER MANS FORMATIE o.l.v. MARTIN MANS.

Nadere gegevens volgen.

Zie ook: http://www.martinmans.nl


Volledige agenda


Zingen maakt blij 05-02-2017Zingen maakt blij 11-12-2016Zingen maakt blij 27-11-2016


Zingen maakt blij 13-11-2016


Zingen maakt blij 30-10-2016


Zingen maakt blij met kinderkoren van Jennifer van de HoekZingen maakt blij Diversen