ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)ANBI INFORMATIE


Onze stichting heeft met ingang van 1 januari 2015 van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dat betekent, dat Uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is het vanaf 2014 mogelijk een periodieke gift te doen, voor minimaal vijf jaar, en U dit hebt laten vastleggen bij een notaris of in een overeenkomst tussen U en onze stichting. Daarvoor geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Meer informatie vindt U bij de Belastingdienst. Deze heeft voor een formulier met toelichting gemaakt om de overeenkomst vast leggen. Zo weet U zeker dat Uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Zowel de toelichting als het formulier kunt U aanklikken.

U hoeft het formulier niet naar de Belastingdienst te sturen. U moet het wel goed bewaren omdat de Belastingdienst er wel om kan vragen.

 

Bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam is onze stichting geregistreerd onder de naam van “Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder” onder nummer

RSIN (fiscaal nummer) 8545.60.245.


DOELSTELLING


Onze doelstelling is het in stand houden en uitdragen van het gebouw de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid als ontmoetingscentrum en als historische plaats met een Orgelzolder als schuilplaats voor Joodse gezinnen in de Tweede Wereldoorlog. Wij trachten ons doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.


BESTUURSSAMENSTELLING


Het bestuur bestaat statutair uit Maarten Ouwens (voorzitter), Thea Roos (secretaris) en Willem van Oostenbrugge (penningmeester). Volgens artikel 5, lid 8, van de statuten mogen bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Personeel heeft de stichting niet in dienst.


BELEIDSINFORMATIE


De doelstelling van onze Stichting “Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder” is duidelijk. Als middelen om onze doelstelling te realiseren richten wij ons op de vorming van een vriendenclub, het verwerven van fondsen en het organiseren van concerten en educatieve bijeenkomsten om de functie van het gebouw te verbeteren en de historische waarde van de beide orgelzolders als schuilplaats voor drie Joodse gezinnen – onder de aandacht te brengen.

 

De Breepleinkerk is altijd al een opvallende verschijning in Rotterdam-Zuid geweest. Niet alleen als kerk en centrum van een kerkelijke gemeenschap maar ook als stedenbouwkundig opvallend baken in de stad. Sinds 1931 markeert de Breepleinkerk één van de toegangspoorten tot Rotterdam. Die markante en positieve uitstraling moet zo blijven.

 

Daarnaast is er het belang van de aanwezigheid van de Orgelzolders. De kerk is ook bekend als het “Achterhuis van Rotterdam”. Dat komt door de beide Orgelzolders, waar drie Joodse families ondergedoken zijn geweest en daar de bezetting in de oorlogsjaren 1940-1945 hebben overleefd. Het is op dit moment al een vorm van een leerhuis voor schoolkinderen. Daaraan wordt met veel enthousiasme gewerkt. Wij willen het vanuit dat initiatief mogelijk maken de Orgelzolders een blijvend en levend aandachtspunt voor schoolkinderen en bezoekers te laten zijn.

 

Wij hebben veel plannen voor en met de Breepleinkerk. Wij zullen nog bekijken welke activiteiten wij naast de bestaande kunnen ondernemen. Wij hebben als beleid gelden bijeen te brengen voor het behoud van de kerk en het vasthouden van de belangrijke functie van het kerkgebouw in de wijk en daarbuiten: een levend en goed functionerend doel zullen wij een onderhoudsfonds vormen. In overleg met de werkgroep OCB zal dat worden besteed aan dringend noodzakelijke uitgaven voor de Breepleinkerk. Het is niet de bedoeling dat hapsnap te doen. Wij kiezen ervoor op basis van projecten geld beschikbaar te stellen zodat er daadwerkelijk zaken verbeterd kunnen worden, buiten het dagelijks onderhoud om. In de naaste toekomst zal dat het vervangen van de vloer en een gedeelte van het dak zijn. Dat vraagt om forse investeringen.


ACTIVITEITEN


De activiteiten die wij ontwikkelen, zullen wij regelmatig publiceren via onze Nieuwsbrieven, via de link “Nieuws” op de website en op deze plek.

 

Wij hebben dit jaar al het een en ander kunnen doen. Uit de ontvangen giften hebben wij tot nu toe een alarminstallatie voor de Breepleinkerk kunnen bekostigen en de verlichting onder de galerijen kunnen vervangen door LED-lampen. Verder zijn wij het conserveren van een behoorlijk aantal gebruiksvoorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, dat op de orgelzolders tevoorschijn zijn gekomen, aan het voorbereiden. Dat is dringend nodig omdat de conditie van deze voorwerpen slecht is. Wij hebben een museum al gevraagd wat de kosten daarvoor zullen zijn. 


FINANCI√čLE VERANTWOORDING


De begroting en de jaarrekening evenals andere belangrijke financiële informatie zullen wij jaarlijks op de website en in de Nieuwsbrieven publiceren.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019


TENSLOTTE


Hebt U nog vragen over de ANBI-status of een periodieke gift? Of wilt U andere informatie? Wij helpen U graag! U kunt ons bereiken via het vragenformulier van deze website en op de volgende adressen:

 

Langenhorst 26 A

3085 HN Rotterdam

Tel.: 010 – 419.11.96

e-mail: vriendenbreepleinkerk@outlook.com

Adres Breepleinkerk

Van Malsenstraat 104

3074 PZ Rotterdam

 

Bankrekening: NL62 INGB 0000 1054 10 t.n.v. St. Vr. Breepleinkerk en Orgelzolder te Rotterdam